23 января 2017 г.

ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель

ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель (завантажити) - на заміну ДБН В.2.6-31:2006 (СНиП ІІ-3-79) .
Положення цих норм встановлюють мінімальні вимоги до теплотехнічних показників конструкцій теплоізоляційної оболонки будівель та до енергетичних характеристик будівель або відокремлених їх частин, що визначені на підставі економічно обґрунтованого рівня енергетичної ефективності будівлі з урахуванням очікуваного життєвого її циклу за умови задоволення побутових потреб людини та створення оптимальних мікрокліматичних умов для її перебування та/або проживання у приміщеннях такої будівлі.

Зміни номативного опору теплопередачі огороджуючих конструкцій у 2017 році відбулися лише для міжповерхового, горищного перекриття та вхідних дверей: 18 января 2017 г.

Парламент відмінив категорії складності об’єктів будівництва.

Сьогодні Парламент прийняв Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності». Відповідний проект Закону був зареєстрований у Верховній Раді України 03.06.2016 за реєстраційним № 4733-1.
З дня набрання чинності цим Законом об'єкти будівництва І та ІІ категорій складності належатимуть до об’єктів з незначними (СС1) наслідками; ІІІ та ІV категорій складності стануть об’єктами з середніми (СС2) наслідками; об’єкти V категорії складності визнаватимуться об’єктами із значними (СС3) наслідками.

17 января 2017 г.

Двадцатка крупнейших украинских застройщиков по версии Forbes

2016 год для рынка жилой недвижимости стал годом ужесточения конкуренции. Количество запущенных в реализацию проектов росло с каждым днем. Преимущественно эта тенденция коснулась Киева и его пригородов, а также западных регионов Украины. Застройщики придумывали разные способы, дабы выгодно выделиться на фоне конкурентов. Но в большинстве случаев покупатель ориентировался на низкую стоимость, что привело к настоящим ценовым войнам. Их последствия рынок начнет пожинать в 2017-2018 годах, пишет Forbes.
Повышение предложения
Строительный бум стартовал в 2014-м. Основной его причиной экономисты называют «банкопад». С 2014 года в Украине закрылось 87 финансовых учреждений. Боясь лишиться средств, вкладчики массово забирали свои сбережения и вкладывали их в квадратные метры.