2 августа 2013 г.

Про погодження техніко-економічного обґрунтування проекту будівництва.

Для об'єктів виробничого призначення та лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, які потребують детального обґрунтування відповідних рішень та визначення варіантів і доцільності будівництва об'єкта, відповідно до ДБН А.2.2-3-2012 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» техніко-економічне обґрунтування розробляється на підставі завдання на проектування. 
Перед схваленням техніко-економічного обґрунтування проводиться його експертиза у відповідності до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560. 
Техніко-економічне обґрунтування об'єктів будівництва загальною кошторисною вартістю 100 млн.грн. і більше, що реалізуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, схвалюється Кабінетом Міністрів України. 
 При цьому, відповідно до частини шостої статті 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» проектна документація на будівництво об'єктів не потребує погодження державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, юридичними особами, утвореними такими органами.