17 сентября 2013 г.

Роз’яснення щодо порядку отримання права на виконання будівельних робіт на об’єктах І-ІІІ категорії складності.

Загальні засади отримання права на виконання будівельних робіт визначені статтями 34 та 37 Закону України «Про регулювання містобудівної дыяльності».
Виконання будівельних робіт на об’єктах І-ІІІ категорії складності (крім індивідуальних житлових будинків площею до 300 кв.м та господарських споруд) здійснюється після реєстрації органом державного архітектурно-будівельного контролю декларації про початок виконання будівельних робіт.
Процедура подання декларації про початок виконання будівельних робіт та її форма визначені Порядком виконання будівельних робіт (далі - Порядок), який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №466.
Замовнику (його уповноваженій особі) необхідно заповнити бланк декларації, який можна отримати у дозвільному центрі, територіальному органі або на сайті Держархбудінспекції України у рубриці « Законодавча та нормативна база» (додаток 2 до Порядку).
Після заповнення два примірники декларації необхідно подати до територіального органу Держархбудінспекції за місцезнаходженням об'екта будівництва особисто, надіслати їх рекомендованим листом з описом вкладення або подати через дозвільний центр.
Інспекція протягом п'яти робочих днів з дати надходження до неї декларації перевіряє повноту зазначених у ній даних, та, у разі подання та оформлення декларації з дотриманням установлених вимог, на безоплатній основі реєструє  її.
Після проведення реєстрації один примірник залишаться в інспекції, яка її зареєструвала, а другий примірник з відміткою інспекції повертається замовнику.
Замовник набуває право на виконання будівельних робіт на наступний день після реєстрації  декларації.
У разі втрати або пошкодження декларації Інспекція видає безоплатно дублікат зареєстрованої декларації протягом десяти робочих днів після надходження від замовника відповідної заяви з підтвердженням розміщення ним у засобах масової інформації повідомлення про втрату чи поданням пошкодженої декларації.