15 сентября 2013 г.

Роз'яснення щодо порядку отримання права на виконання підготовчих робіт.

Загальні засади отримання права на виконання підготовчих робіт визначені статтею 35 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». 
Підготовчі роботи - це роботи з підготовки земельної ділянки, влаштування огородження будівельного майданчика та знесення будівель і споруд, порушення елементів благоустрою в межах відведеної земельної ділянки, вишукувальні роботи, роботи із спорудження тимчасових виробничих та побутових споруд, необхідних для організації і обслуговування будівництва, улаштування під'їзних шляхів, складування будівельних матеріалів, підведення тимчасових інженерних мереж, а також з винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень. 
Підготовчі роботи можна виконувати на об'єктах незалежно від категорії складності на підставі поданого до органу державного архітектурно-будівельного контролю повідомлення (крім робіт з винесення  інженерних мереж та видалення зелених насаджень, які замовник здійснює на підставі зареєстрованої декларації). 
Замовник може не отримувати окремо ці документи та виконувати підготовчі роботи на підставі документів, що дають право на виконання будівельних робіт (повідомлення, декларації, дозволу).
Процедура подання повідомлення та реєстрації декларації про початок виконання підготовчих робіт і їх форма визначені Порядком виконання підготовчих робіт (далі - Порядок), який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 466. 
Замовнику (його уповноваженій особі) на бланках згідно з додатками до Порядку 1 та 2 відповідно, необхідно викласти інформацію, що визначена його формою.
Після заповнення повідомлення чи декларація подаються до територіального органу Держархбудінспекції України особисто, чи надсилаються рекомендованим листом з описом вкладення або подаються через дозвільний центр за місцем знаходження об'єкта будівництва. Замовник набуває право на виконання підготовчих робіт: 
- у разі подання повідомлення - на наступний день після його подання;
- у разі подання декларації - на наступний день після її реєстрації (здійснюється на безоплатній основі після перевірки зазначених даних протягом п'яти робочих днів з дати надходження декларації до Інспекції). 
Один примірник декларації повертається замовнику. У разі його пошкодження чи втрати передбачена можливість отримання дубліката. 
Зразок заповненого повідомлення та декларації і коментарі щодо порядку їх заповнення додаються.