28 декабря 2014 г.

У лютому 2015р. частина нормативів втрачає чинність.

Наказ Мінрегіону № 302 від 04.11.2014 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких державних будівельних норм і правил, прийнятих до набрання чинності Законом України "Про будівельні норми". ПЕРЕЛІК державних будівельних норм, які визнаються такими, що втратили чинність з 1 лютого 2015 року.

1.

ДБН 298-92
Проектирование и выполнение изоляции наружных стыков крупнопанельных зданий

2.
ДБН В.1.2-1-95
Положення про розслідування причин аварій (обвалень) будівель, споруд, їх частин та конструктивних елементів.

3.
ДБН В.2.6-6-95
Проектування, будівництво та експлуатація будинків системи «ПЛАСТБАУ»

4.
ДБН В.2.7-31-95
Порядок визначення запасів родовищ піску та гравію

5.
ДБН В.2.8-1-95
Вимоги до розроблення засобів механізації в будівництві і оцінка їх технічного рівня. Основні положення

6.
ДБН В.2.8-2-95
Будівельні машини, обладнання і механізований інструмент. Види випробувань. Порядок їх здійснення

7.
ДБН В.2.8-3-95
Технічна експлуатація будівельних машин

8.
ДБН Г.1-3-95
Типові норми витрат молотого шлаку і лужного компонента для виготовлення шлаколужних бетонів, збірних і монолітних бетонних і залізобетонних конструкційних виробів

9.
ДБН Г.1-4-95
Правила перевезення, складування та зберігання матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування в будівництві

10.
ДБН В.2.8-4-96
Система технічного обслуговування та ремонту будівельних машин. Загальні вимоги

11.
ДБН В.2.8-5-96
Технічні параметри засобів механізації, що підлягають контролю при сертифікаційних випробуваннях

12.
ДБН В.2.8-6-96
Технічне обслуговування та ремонт кранів самохідних стрілових

13.
ДБН В.2.8-7-96
Система технічного обслуговування та ремонту будівельних машин. Порядок атестації ремонтного виробництва

14.
ДБН Г.1-5-96
Нормативна база оснащення будівельних організацій (бригад) засобами механізації, інструментом та інвентарем

15.
ДБН Г.1-6-96
Тимчасові норми для розрахунку витрати теплової енергії при тепловій обробці бетонних та залізобетонних виробів

16.
ДБН В.1.4-0.01-97
Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Основні положення

17.
ДБН В.1.4-0.02-97
Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Типові документи

18.
ДБН В.1.4-1.01-97
Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

19.
ДБН В.1.4-2.01-97
Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва

20.
ДБН В.2.7-63-97
Застосування в будівництві і будіндустрії гранульованих шлаків і шлакопемзових відсівів феросплавного виробництва

21.
ДБН Г.1-7-97
Тимчасові норми для розрахунку витрат теплової та електричної енергії при виробництві цегли та каменів керамічних

22.
ДБН В.2.8-9-98
Експлуатація будівельних машин. Загальні вимоги

23.
ДБН А.2.3-1-99
Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення

24.
ДБН В.2.8-11-99
Технічні вимоги до ремонту типових пошкоджень металоконструкцій вантажопідіймальних кранів

25.
ДБН В.2.8-12-2000
Типові норми витрат пального і змащувальних матеріалів для експлуатації техніки в будівництві

26.
ДБН В.2.8-13-2000
Технічне діагностування гідроприводу будівельних машин

27.
ДБН В.2.8-14-2000
Правила зберігання будівельних машин

28.
ДБН Г.1-8-2000
Норми розрахунку витрат палива, теплової та електричної енергії при виробництві вапна, цегли і каменів силікатних

29.
ДБН А.1.1-73-2003
Положення з виробничого нормування витрат матеріалів у будівництві

30.
СНиП 2.02.04-88
Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах

31.
СН 428-74 
Указания по проектированию, монтажу и эксплуатации конструкций из профильного стекла 

32.
СН 515-79 
Инструкция по проектированию зданий и сооружений, приспосабливаемых под лечебные учреждения 

33.
СН 528-80 
Перечень единиц физических величин, подлежащих применению в строительстве 

34.
СН 551-82 
Инструкция по проектированию и строительству противофильтрационных устройств из полиэтиленовой пленки для искусственных водоемов