31 августа 2015 г.

Стосовно проведення обстеження та паспортизації будівель і споруд з 01 січня 2015 року.

Статтею 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» встановлено загальні засади огляду, обстеження та паспортизації об’єктів будівництва. 
На виконання зазначеної статті Мінрегіоном розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва» (розміщено на офіційному сайті Мінрегіону в мережі Інтернет (www.minregion.gov.ua) у рубриці «Регуляторна політика» розділі «Проекти регуляторних актів для обговорення та аналізи регуляторного впливу»). 
На цей час постанова Кабінету Міністрів України від 05.05.1997 № 409 «Про забезпечення надійності і безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж» є чинним нормативно-правовим актом та діє в частині, що не суперечить вимогам Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (ст. 392) та іншим нормативно-правовим актам. 
Спільний наказ Мінрегіону та Міненерговугілля від 14.07.2014 № 193/507 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України та Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 27 листопада 1997 року № 32/288», зареєстрований у Мін’юсті України 28.07.2014 за № 867/25644, розроблено на виконання рішення Держпідприємництва від 26.02.2014 № 24 «Про необхідність усунення Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України і Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 
У відповідності до статті 17 Закону України «Про архітектурну діяльність» та постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 № 554 «Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури», встановлено обов’язковість атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, а саме: архітекторів, інженерів-проектувальників, інженерів технічного нагляду та експертів. 
Роботи з обстеження будівель, споруд та інженерних мереж виконуються організаціями, які мають у своєму складі відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, які пройшли професійну атестацію та мають кваліфікаційний сертифікат Атестаційної архітектурно-будівельної комісії Мінрегіону за напрямом експерт з технічного обстеження будівель і споруд. 
Зважаючи на відсутність чинної нормативної бази з питань проведення обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації будівель і споруд виробничого призначення до прийняття Урядом вищезазначеної постанови можливо користуватися НПАОП 45.2-1.01-98 «Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд» та НПАОП 45.2-4.01-98 «Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд» у частині технічних вимог лише як довідковим документом.