29 января 2016 г.

Енергоефективність в муніципальному секторі.


Посібник присвячений вирішенню проблеми термомодернізації об’єктів житлового та соціального призначення за участю місцевих органів влади. У ньому чітко та послідовно висвітлюються сутність та роль термомодернізації житлового фонду в сучасних умовах, принципи та методи її проведення, основні етапи та схеми реалізації відповідних проектів, а також порядок оцінки їх ефективності.
Окрема увага приділена питанню фінансування проектів термомодернізації житла, у тому числі за рахунок залучення коштів інвесторів. У сукупності матеріал посібника дозволяє муніципалітетам без залучення зовнішніх консультантів реалізувати проекти термомодернізації об’єктів ЖКГ у найкоротші строки та з максимально можливим економічним ефектом.
" Енергоефективність в муніципальному секторі." - СКАЧАТЬ