8 марта 2013 г.

Класифікація стін та вимоги до них.

Стіни можуть бути поділені за такими основними ознаками:
За характером статичної роботи:
а) несучі - такі, що спираються на фундамент і сприймають навантаження від власної ваги, вітру, перекриттів та покриття (даху);
б) самонесучі - такі, що сприймають навантаження від власної ваги стін усіх поверхів та вітру;
в) ненесучі (навісні) - такі, що спираються на інші конструкції будівлі поповерхово або навішені на каркас і навантажені тільки власною вагою та вітром. Використовуються тільки в каркасних будівлях.
За матеріалом:
а) кам’яні (із штучного й природного каменю);
б) дерев’яні;
в) ґрунтові (з глиносирцевих матеріалів - саман і т.п.);
г) із полімерних матеріалів (пластмас);
д) сталеві.
За конструкцією і способом зведення:
а) із дрібноштучних елементів (цегли, керамічних каменів, легкобетонних каменів, природного каменю);
б) із великих блоків (бетонних, цегляних, природних порід);
в) великопанельні;
г) монолітні (легкий бетон, глинобитні та ін.).
За конструктивними ознаками (за структурою):
а) однорідні (одношарові) або шаруваті;
б) суцільні чи порожнисті.
Проектуючи свою майбутню будівлю або збираючись орендувати житло чи снять офис приділіть увагу, окрім місця положення об'єкта, характеристик площі та поверховості, також на стіни, оскільки саме вони впливають на тепловитрати та властивості мікроклімату.
Вимоги, які ставляться до стін.
Конструкції стін зазнають впливу складного комплексу зовнішніх і внутрішніх дій. Характером впливів, яких зазнають стіни, зумовлені вимоги до них:
- міцність та стійкість;
- довговічність; -
 теплотехнічні характеристики (теплоізоляція, теплостійкість, повітронепроникність);
- звукоізоляція;
- відповідність ступеню вогнестійкості будівлі;
- економічність та індустріальність;
- архітектурно-художні вимоги.
При проектуванні конструкцій теплоефективних зовнішніх стін цивільних будинків необхідно виконувати вимоги нормативних документів: ДБН В.2.2-15 «Житлові будинки. Основні положення», ДБН В.2.2-9 «Громадські будинки та споруди. Основні положення», СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции. Нормы проектирования», ДБН В.2.6-31 «Теплова ізоляція будівель», ДБН В.1.1-7 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», ДБН В.1.2-2 «Навантаження і впливи. Норми проектування», СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» й інших діючих нормативних документів.
Вогнестійкість будинків, які проектуються з теплоефективними огороджувальними конструкціями, а також межа вогнестійкості конструктивних елементів будинків та межа розповсюдження полум’я по них повинні відповідати вимогам ДБН В.1.1-7 «Пожежна безпека об’єктів будівництва».

По матеріалу сайту dbn.at.ua