20 сентября 2013 г.

Роз’яснення щодо порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів І-ІІІ категорій складності.

Загальні засади прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів визначені статтею 39 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». 
Прийняття в експлуатацію об’єктів, що належать до І-ІІІ категорій складності, здійснюється шляхом реєстрації органом державного архітектурно-будівельного контролю декларації про готовність об’єкта до експлуатації. 
Процедура подання декларації про готовність об’єкта до експлуатації та їі форма визначені Порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів (далі - Порядок), який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 461. 
Замовнику (його уповноваженій особі) необхідно заповнити бланк декларації, який можна отримати у дозвільному центрі, територіальному органі або на сайті Держархбудінспекції України у рубриці « Законодавча та нормативна база» (додаток 1 до Порядку).
Після заповнення два примірники декларації необхідно подати до територіального органу Держархбудінспекції за місцезнаходженням об’єкта будівництва особисто, надіслати їх рекомендованим листом з описом вкладення або подати через дозвільний центр. 
Інспекція протягом десяти робочих днів з дати надходження до неї декларації перевіряє повноту зазначених у ній даних та, у разі подання та оформлення декларації з дотриманням установлених вимог, на безоплатній основі реєструє її. 
Після проведення реєстрації один примірник залишаться в Інспекції, яка їі зареєструвала, а другий примірник з відміткою Інспекції повертається замовнику. 
Датою прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта е дата реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації. 
Зареєстрована декларація е підставою для укладення договорів про постачання на прийнятий в експлуатацію об’єкт необхідних для його функціонування ресурсів - води, газу, тепла, електроенергії, включення даних про такий об’єкт до державної статистичної звітності та оформлення права власності на нього. 
У разі втрати або пошкодження декларації Інспекція видає безоплатно дублікат зареєстрованої декларації протягом десяти робочих днів після надходження від замовника відповідної заяви з підтвердженням розміщення ним у засобах масової інформації повідомлення про втрату чи поданням пошкодженої декларації.