21 сентября 2013 г.

Роз’яснення щодо порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів IV-V категорій складності .

Загальні засади прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів визначені статтею 39 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». 
Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що належать до IV і V категорій складності, здійснюється на підставі акта готовності об’єкта до експлуатації шляхом видачі Держархбудінспекцією України сертифіката
Процедура отримання сертифіката та його форма визначені Порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів (далі - Порядок), який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461.
Замовнику (його уповноваженій особі) на бланку згідно з додатком 2 до Порядку необхідно викласти інформацію, що визначена його формою, до якої додати акт готовності об’єкта до експлуатації, оформлений за формою згідно з додатком 3 до Порядку.
Після заповнення заяви про прийняття в експлуатацію об’єкта та акта готовності об’єкта до експлуатації необхідно подати до Держархбудінспекції України особисто або надіслати рекомендованим листом з описом вкладення. 
Держархбудінспекція України протягом десяти робочих днів з дати надходження до неї документів проводить перевірку з метою визначення відповідності об’єкта проектній документації, вимогам державних будівельних норм, стандартів і правил та приймає рішення про видачу сертифіката. 
Датою прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта е дата видачі сертифіката. 
Сертифікат є підставою для укладення договорів про постачання на прийнятий в експлуатацію об’єкт необхідних для його функціонування „ ресурсів - води, газу, тепла, електроенергії, включення даних про такий об’єкт до державної статистичної звітності та оформлення права власності на нього. 
У разі втрати або пошкодження сертифіката Інспекція видає безоплатно його дублікат протягом десяти робочих днів після надходження від замовника відповідної заяви з підтвердженням розміщення ним у засобах масової інформації повідомлення про втрату чи поданням пошкодженого сертифіката.