18 января 2017 г.

Парламент відмінив категорії складності об’єктів будівництва.

Сьогодні Парламент прийняв Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності». Відповідний проект Закону був зареєстрований у Верховній Раді України 03.06.2016 за реєстраційним № 4733-1.
З дня набрання чинності цим Законом об'єкти будівництва І та ІІ категорій складності належатимуть до об’єктів з незначними (СС1) наслідками; ІІІ та ІV категорій складності стануть об’єктами з середніми (СС2) наслідками; об’єкти V категорії складності визнаватимуться об’єктами із значними (СС3) наслідками.
Передбачається також зміна повноважень органів державного архітектурно-будівельного контролю. Виконавчі органи міських рад з питань державного архітектурно-будівельного контролю, які на день набрання чинності цим Законом здійснюють повноваження у сфері державного архітектурно-будівельного контролю щодо об’єктів I, II, III, IV категорій складності, продовжуватимуть їх здійснювати виключно щодо об'єктів незначного (СС1) та середнього (СС2) класу наслідків (відповідальності).
Закон має набути чинності через чотири місяці з дня його офіційного опублікування, яке, в свою чергу, відбудеться після підписання цього Закону, Президентом України. За цей час підзаконні нормативно-правові акти мають бути приведені у відповідність до оновлених законів у сфері містобудування та архітектури.