23 января 2017 г.

ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель

ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель (завантажити) - на заміну ДБН В.2.6-31:2006 (СНиП ІІ-3-79) .
Положення цих норм встановлюють мінімальні вимоги до теплотехнічних показників конструкцій теплоізоляційної оболонки будівель та до енергетичних характеристик будівель або відокремлених їх частин, що визначені на підставі економічно обґрунтованого рівня енергетичної ефективності будівлі з урахуванням очікуваного життєвого її циклу за умови задоволення побутових потреб людини та створення оптимальних мікрокліматичних умов для її перебування та/або проживання у приміщеннях такої будівлі.

Зміни номативного опору теплопередачі огороджуючих конструкцій у 2017 році відбулися лише для міжповерхового, горищного перекриття та вхідних дверей: